Reino Hachemita de Jordania

MOU 2009
MOU 2011
MOU 2017- JORDANIA
RUBRICA DE ASA 2019 - JORDANIA
MOU 2019